لیست قیمت های ترجمه  

 

کلیه قیمتها به تومان می باشد و تا پایان سال 1395 معتبر میباشد.

ترجمه از فارسی قیمت هر صفحه (250 کلمه)
فارسی به انگلیسی 10,000
فارسی به فرانسوی 25,000
فارسی به آلمانی 25,000
فارسی به عربی 20,000
فارسی به اسپانیایی 25,000
فارسی به ایتالیایی 25,000
فارسی به روسی 35,000
فارسی به ترکی 25,000
فارسی به کردی 30,000
فارسی به اردو 50,000
فارسی به چینی 55,000
فارسی به ژاپنی 55,000
فارسی به هندی 50,000
فارسی به آذری 40,000
فارسی به ارمنی 45,000
فارسی به کره ای 55,000
فارسی به یونانی 55,000
فارسی به سوئدی 50,000
فارسی به مجاری 50,000
فارسی به پرتغالی 40,000
فارسی به نروژی 55,000
فارسی به هلندی 40,000
فارسی به لهستانی 50,000
فارسی به اسلواکی 50,000
فارسی به تایلندی 60,000
فارسی به چکی 50,000
فارسی به گرجی 50,000
باقی زبانها تماس بگیرید
ترجمه به فارسی قیمت هر صفحه (250 کلمه)
انگلیسی به فارسی 5,000
فرانسوی به فارسی 18,000
آلمانی به فارسی 20,000
عربی به فارسی 16,000
اسپانیایی به فارسی 18,000
ایتالیایی به فارسی 18,000
روسی به فارسی 25,000
ترکی به فارسی 18,000
کردی به فارسی 25,000
اردو به فارسی 45,000
چینی به فارسی 45,000
ژاپنی به فارسی 45,000
هندی به فارسی 45,000
آذری به فارسی 30,000
ارمنی به فارسی 40,000
کره ای به فارسی 45,000
یونانی به فارسی 45,000
سوئدی به فارسی 45,000
مجاری به فارسی 45,000
پرتغالی به فارسی 30,000
نروژی به فارسی 45,000
هلندی به فارسی 30,000
لهستانی به فارسی 45,000
اسلواکی به فارسی 45,000
تایلندی به فارسی 50,000
چکی به فارسی 45,000
گرجی به فارسی 45,000
باقی زبانها تماس بگیرید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شما میبایست نوع متن خود را نیز انتخاب کنید تا مترجم تخصصی متناسب با هر متن مسئولیت کار شما را برعهده بگیرد.

لیست ضریب هر نوع متن مطابق جدول زیر است:

نوع متن ضریب
ساده غیرتخصصی 1
فنی مهندسی 1.3
علوم پزشکی 1.5
فلسفه و الهیات 1.4
فقه و حقوق 1.4
روانشناسی 1.2
هنر و ادبیات 1.3
نوع متن ضریب
فیلم و سریال 1.3
اقتصاد بازرگانی 1.3
جامعه شناسی 1.3
علوم سیاسی 1.3
ورزشی 1.3
تاریخ و جغرافی 1.3
مدیریت 1.2